logotype5

GÅ IN I PORTEN PÅ SAHLINGATAN 13

GÅ IN CA 4 STEG

HJÄRTSTARTAREN SITTER PÅ VÄGGEN TIILL HÖGER!

Kedjan som räddar liv

Länkarna i kedjan symboliserar de åtgärder som måste utföras om en person får ett oväntat hjärtstopp. .
1. Varningssignaler och tidigt larm Vid plötsliga bröstsmärtor eller andnöd, larma 112 direkt. Det kan vara en pågående hjärtinfarkt som kan övergå i ett hjärtstopp. Tidig identifiering gör att ambulans kan larmas ut snabbt. Om du finner en medvetslös person, kontrollera medvetande och andning. Om medvetslös och ingen eller onormal andning, ring 112 och sätt på högtalarfunktionen på din mobil. Larmoperatören hjälper dig hur du ska göra HLR.
2. Tidig HLR för att vinna tid Om HLR startas direkt efter hjärtstoppet, kan överlevnaden öka 2-3 gånger visar studier. HLR på vuxna (riktlinjer 2021): Tryck mitt på bröstkorgen 30 gånger med djupet 5 cm, inte mer än 6 cm, i en takt av 100-120/minut. Ge därefter 2 andetag, blås in till bröstkorgen höjer sig. Om du inte kan HLR, gör endast bröstkompressioner som ska pågå utan uppehåll till annan hjälp anländer. Larmoperatören hjälper dig. Om hjärtstartare finns, hämta den och starta, följ de talade råden, men detta får inte fördröja HLR. Fortsätt behandling till räddningstjänst / ambulanspersonal tar över.