logotype5

Protokoll

Vad hände egentligen på stämman?
Vilka beslut togs?
vilka motioner hanterades?
Genom att läsa stämmoprotokollen får man en bild av både styrelsens arbete och framförallt vilka beslut som tagits eller avslagits av stämman.

Ordinarie stämmoprotokoll 2020-04-28

extra stämman 2020-08-20 / Val av ny ordförande

Ordinarie stämmoprotokoll 2021-05-08