logotype5

Vad är en bra bostadsrätt?

Att köpa bostadsrätt är för de flesta den största och viktigaste affär man någonsin gör. Då borde det vara självklart att få alla fakta på bordet så att man kan göra ett bra och säkert val. Men tyvärr är det sällan så. Den viktigaste aspekten omnämns nästan aldrig, nämligen den om bostadsrättsföreningens ekonomi. Föreningens ekonomi är avgörande för hur boendekostnaden och värdet på bostadsrätten kommer att utvecklas i framtiden.
Den som vill göra ett bra och klokt köp ska därför i första hand leta bostadsrätt bland ekonomiskt bra bostadsrättsföreningar, och bara köpa bostadsrätt i en sådan förening!

Vad utmärker då en “bra” förening?

  1. Först och främst att föreningens skulder är låga.  Alltså en lågt belånad förening (men den behöver inte vara skuldfri). Låg belåning innebär låg risk och låga kostnader för föreningen, och därmed en låg avgift för de boende. Det här utesluter de flesta nybyggda eller nybildade föreningar, som ofta är högt belånade.
  2. Månadsavgiften ska vara lagom,  alltså inte för låg, föreningens ekonomi måste vara i balans. Vad som är lagom kan vara svårt att veta för den utomstående.
  3.  Föreningens driftskostnader ska vara låga.  Låga driftskostnader är bra både för föreningen och för medlemmarna, och tyder på en bra styrelse och bra förvaltning.
  4.  Föreningen har gemensamt bredband, gemensam elgratis parkering, eller annat liknande. 


Detta är mycket förmånligt för de boende och kan innebära många sparade 100-lappar varje månad 
Allt detta går att utläsa ur bostadsrättsföreningens årsredovisning. 
Att köpa bostadsrätt i en “bra” förening innebär att du får en stabil och låg boendekostnad, och en utveckling av bostadsrättens marknadsvärde bättre än genomsnittet. En bra förening är den bästa garantin för att ditt bostadsköp ska bli bra på sikt.