logotype5

Om stjärnhusen i Motala

Stjärnhusen är av en typ som på sin tid
ansågs mycket framstående. Husens stjärnform gör att flertalet lägenheter har fönster åt tre håll. Fasaderna är putsade i olika kulörer av gult, grönt och ljusblått.
De vackra entrédörrarna är utförda i trä och glas. Invändigt är det trapphus i grön kolmårdsmarmor och i lägenheterna är det vit Ekesbergsmarmor i fönsterbänkarna.
Stjärnhusen är numera q-märkta enligt stadsplan vilket innebär att yttre förändringar ej får vidtagas som förändrar byggnadernas kulturhistoriska värde.

Lägenhetstyper i föreningen är 2:or fördelade på
· 5 st a´ 49 kvm Andelstal 1,98%
· 6 st a´ 54,9 kvm Andelstal 2,22%
· 10 st a´ 55,4 kvm Andelstal 2,24%
· 15 st a´55,5 kvm Andelstal 2,25%
· 9 st a´ 56,5 kvm Andelstal 2,29%